Utrata kontroli nad problemowym zachowaniem – zła intencja czy objaw choroby?

W życiu bardzo często kierujemy się zasadą oszczędności poznawczej. Wiele docierających do nas informacji przetwarzamy automatycznie, bezrefleksyjnie. Nasze myślenie zawiera błędy logiczne, bywa nieracjonalne, stosujemy zniekształcenia poznawcze – chociażby takie jak podstawowy błąd atrybucji – co często prowadzi do trudnych emocji. Obserwujemy powszechną skłonność do wyjaśniania zachowania obserwowanych osób w kategoriach przyczyn wewnętrznych i stałych […]