Emilia Sokołowska-Malec

Gabinet
Psychoterapii

Poradnictwa i Diagnozy Psychologicznej

mgr Emilia Sokołowska-Malec

Witam serdecznie.

Chciałabym przedstawić Państwu moją osobę oraz doświadczenie w zakresie udzielania pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej.

Nazywam się Emilia Sokołowska-Malec. Jestem psychologiem specjalności klinicznej oraz certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiadam również certyfikat terapeuty uzależnień oraz specjalisty pracy terapeutycznej ze sprawcami i ofiarami przemocy. Od 2015 r. pełnię funkcję biegłego sądowego w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży doświadczających trudności w takich obszarach jak:

 • zaburzenia depresyjne, lękowe, nerwicowe
 • zaburzenia somatyzacyjne, odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • zaburzenia osobowości
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • trudności w stawianiu granic, asertywności; nadmiernej zależności od partnera, osób znaczących
 • uzależnienia (w tym również uzależnienia behawioralne tj seks, masturbacja, pornografia, hazard, komputer, internet, nowe media), współuzależnienia, syndromu DDA
 • osobom wymagającym wsparcia w szeroko rozumianych kryzysach emocjonalnych

W swojej pracy korzystam z podejścia integracyjnego stanowiącego odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie dopasowania modelu pracy do specyfiki problemu oraz osobowości pacjenta. Szczególnie bliskie jest mi podejście psychodynamiczne, ale stosuję również metody nurtu poznawczo-behawioralnego – zwłaszcza w obszarze pracy z uzależnieniem.

Doświadczenie

Swój warsztat doskonaliłam w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Od 2012 r. pracuję z osobami przebywającymi w warunkach izolacji więziennej – zajmuję się pomocą psychologiczną, diagnozą, wsparciem, prowadzę terapię długoterminową osób uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych; Współpracuję z Wrocławskim Centrum Zdrowia w Ośrodku Profilaktyczno-Leczniczym Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, gdzie m.in zajmuję się psychoterapią uzależnień osób uczestniczących w programie substytucyjnego leczenia metadonem, a także diagnozą neuropsychologiczną osób zakażonych wirusem HIV.

Ukończyłam 4 letni podyplomowy kurs psychoterapeutyczny organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii zakończony uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także cykl szkoleń z zakresu psychoterapii Gestalt, Dialogu Motywującego jak również pracy terapeutycznej z obszaru uzależnień behawioralnych tj hazard, uzależnienie od pornografii, seksu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuję zgodnie ze standardami P.T.P oraz zawodowym kodeksem etycznym.

Dlaczego psychologia i psychoterapia?

Dla mnie odpowiedź jest oczywista: pasja, zainteresowanie i chęć niesienia pomocy. Zadowolenie drugiego człowieka i możliwość towarzyszenia mu w zmianie utwierdza mnie w poczuciu dobrego wyboru mojej drogi zawodowej. Powrót do wiary w siebie, równowagi emocjonalnej, zrozumienie przyczyn doświadczanych trudności to coś co nie tylko cieszy pacjenta, ale również terapeutę. Moim zadaniem jest towarzyszenie drugiemu człowiekowi w odszukiwaniu jego mocnych stron i zasobów – w myśl zasady

„Ty masz to, czego potrzebujesz i razem to znajdziemy”.

Serdecznie pozdrawiam.
Emilia Sokołowska-Malec

Cennik

Konsultacja psychologiczna
(50 min)

250 zł

Sesja psychoterapii
(50 min)

220 zł

kontakt: +48 663 128 578

e-mail: kontakt@emiliasokolowska-malec.pl

ul. Krupnicza 13, Wrocław

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości