Mamo, tato – jestem homo

Wiadomość o tym, że dziecko jest homoseksualne często generuje w przeżywaniu rodzica trudne i ekstremalne emocje. Szok, przerażenie, panika. Nasuwają się pytania „Dlaczego moje dziecko? Co takiego zrobiłem/łam źle? Nierzadko pojawia się zwątpienie w kompetencje rodzicielskie, poczucie winy, obawa o dziecko, o jego uczucia, natychmiastowa potrzeba podjęcia działań mających na celu zmianę orientacji dziecka. Przeważnie […]

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą

Jest wiele powodów, dla których ludzie decydują się skorzystać z konsultacji terapeutycznej i mogą być one rożne. Od chęci zwiększenia kompetencji społecznych w zakresie zachowań asertywnych, komunikacji przez doświadczenie poczucia smutku, przygnębienia, trudności wychowawczych, problemów w relacjach z bliskimi, po kryzysy życiowe, uzależnienia, zdarzenia traumatyczne. Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą służy temu, by osoba zgłaszająca się […]

Utrata kontroli nad problemowym zachowaniem – zła intencja czy objaw choroby?

W życiu bardzo często kierujemy się zasadą oszczędności poznawczej. Wiele docierających do nas informacji przetwarzamy automatycznie, bezrefleksyjnie. Nasze myślenie zawiera błędy logiczne, bywa nieracjonalne, stosujemy zniekształcenia poznawcze – chociażby takie jak podstawowy błąd atrybucji – co często prowadzi do trudnych emocji. Obserwujemy powszechną skłonność do wyjaśniania zachowania obserwowanych osób w kategoriach przyczyn wewnętrznych i stałych […]